MATEMATİK

DOĞAL SAYILAR

 • 3 Bas. Sayıları Okuma Yazma
 • Rastgele Sayıdan Başlayıp Ritmik Sayma (1-10-100)
 • Basamaklar ve Basamak Değerleri
 • Onluğa Yüzlüğe Yuvarlama
 • Sayıları Sıralama Karşılaştırma
 • 6-7-8-9 Ritmik Sayma
 • Sayı Örüntüsü
 • Tek Çift Sayılar
 • Romen Rakamları

TOPLAMA İŞLEMİ

 • Eldesiz Eldeli Toplama
 • Değişme Özelliği
 • Toplamı Tahmin Etme
 • Verilmeyen Toplananı Bulma
 • Zihinden Toplama
 • Problem Çözme

ÇIKARMA İŞLEMİ

 • Çıkarma İşlemi
 • Verilmeyen Terimi Bulma
 • Zihinden Çıkarma
 • Sonucu Tahmin Etme
 • Problem Çözme

ÇARPMA İŞLEMİ

 • Kat Kavrama
 • Çarpım Tablosu
 • 3 Bas. Sayı ile 1 Bas. Sayıyı Çarpma
 • 2 Bas. ile 2 Bas. sayıyı Çarpma
 • 10 ve 100 İle Çarpma
 • Problem Çözme

BÖLME İŞLEMİ

 • 2 Bas. sayıyı Bölme
 • 10 İle Bölme
 • Bölmenin Terimleri
 • Problem Çözme

KESİRLER

 • Bütün Yarım Çeyrek Modelleri
 • Birim Kesir
 • Pay ve Payda
 • Kesirleri Karşılaştırma
 • Bütünün Birim Kesrini Bulma

 

 

GEOMETRİ

 • Geometrik Cisimlerin Özellikleri
 • Geometrik Şekiller ve Özellikleri
 • Simetri
 • Geometrik Örüntü
 • Nokta
 • Doğru, Doğru Parçası, Işın
 • Açı
 • Yatay Dikey Eğik

ÖLÇME

 • Uzunluk Ölçüsü
 • Ölçme ve Çizme Yapma
 • Problem Çözme
 • Çevre Kavramı
 • Çevre Hesaplama
 • Problem Çözme
 • Alan Kavramı ve ölçme
 • Lira ve Kuruş
 • Para ile ilgili Problem
 • Zaman Ölçüsü Bulmaca Etk
 • Zaman Ölçüsü ile ilgili Problem
 • Kütle Ölçüsü
 • Kg ve g ile ilgili Problem
 • Sıvı Ölçüsü
 • Sıvı Ölçüsü ile İlgili Problem

VERİ GRAFİK

 • Çetele Tablosu
 • Sıklık Tablosu
 • Grafik