YATEM,

Öğrenmenin en yakın yoludur. Bireysel olarak ders takibi yapılarak etüt imkanı sunduğu gibi anlaşılamayan dersler için alternatif yeni nesil öğrenme aracıdır.

Konular etkileşimli olarak sunulurken, konuları pekiştirmek için yine e-öğrenme modeliyle etkinlikler de kavramayı pekiştirecektir. Bol etkinlik ve oyunlar sıkılmadan, eğlenerek öğrenmeye yardımcı olacak.

Ağırlıklı olarak 3. ve 4. sınıflarda değerlendirme amaçlı sınavlarda öğrenmeyi ölçecek. Değerlendirme etkinliği sadece çoktan seçmeli değil her tür soru barındırarak test yönteminin olumsuz etkileri en aza indirilmek istenmiştir.

YATEM, en yakınınızda ki öğretmendir.